Błędna stawka VAT na fakturze a prawo do odliczenia podatku

Czy przedsiębiorca, otrzymując fakturę z zawyżoną stawką VAT, ma prawo do odliczenia VAT w wysokości wskazanej na fakturze?

W swojej praktyce zawodowej spotkałem się z przypadkami, kiedy to mój klient dostał od kontrahenta fakturę, na której w mojej opinii zawyżono stawkę VAT, tj. zamiast 8% zastosowano 23%.Jako właściciel firmy, oddając taką fakturę do księgowości, pewnie zadajesz sobie pytania: Czy mogę odliczyć VAT z takiej faktury? Czy będę stratny na podatku VAT? Przedsiębiorco, jeśli
czytaj więcej

Oszczędności w firmie – faktura elektroniczna czy faktura papierowa

Czy naprawdę musisz dostarczać faktury papierowe do księgowości?

Czy wiesz, jak ograniczyć koszty w firmie? Jako przedsiębiorca zapewne szukasz w firmie oszczędności. I wiesz, że oszczędności w firmie to pożądana sprawa. Stare przysłowie „pszczół” mówi: oszczędnością i pracą ludzie się bogacą. W biznesie tak jak w życiu: czasami małe rzeczy, ale robione w dużej skali przynoszą wymierne efekty. Czy zastanawiałeś się, ile wydajesz
czytaj więcej

Reklama czy reprezentacja?

Czy dany wydatek jest reklamą czy reprezentacją?

Od wielu lat toczy się w tej kwestii spór między podatnikami a organami podatkowymi. Tym samym zagadnienie to nie jest obce w środowisku doradców podatkowych oraz księgowych.   Czy dany wydatek jest reklamą czy reprezentacją? W tym miejscu trzeba wyraźnie wskazać, że w ustawach o podatku dochodowym (CIT, PIT) nie zawarto definicji reklamy ani reprezentacji
czytaj więcej

Zakup okularów korekcyjnych i badanie wzroku przez przedsiębiorcę a koszty podatkowe

Czy wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na zakup okularów korekcyjnych i badanie wzroku mogą być kosztem podatkowym?

Prowadzę kancelarię podatkową i czasami się zdarza, że klient pyta: – Marcin, noszę okulary i psuje mi się wzrok. Czy mogę fakturę od okulisty albo fakturę na zakup okularów od optyka dać w koszty firmy? – Niestety nie – odpowiadam. I tu można by zakończyć niniejszy wpis, tylko że zawsze po moim „Nie” pada pytanie:
czytaj więcej
.

Paragony fiskalne nie będą uznawane za faktury

Czy Minister Finansów uwzględni postulaty podatników ? W szybkim trybie Ministerstwo Finansów zakończyło konsultacje podatkowe dotyczące faktur uproszczonych. W wyniku konsultacji podatkowych podjęto decyzje o nieprocedowaniu zmian w fakturach uproszonych. W tym zakresie stosować należy wytyczne sformułowane w objaśnieniach podatkowych z 16 października 2020 r. Konsultacje podatkowe dotyczące ewentualnych zmian w zakresie uznania paragonów fiskalnych
czytaj więcej
.

Moment zaliczenia w koszty wynagrodzeń z umowy zlecenia

Przepisy podatkowe wyznaczają specjalny moment zaliczania wynagrodzeń do kosztów podatkowych. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o PDOF („PIT”) i art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o PDOP („CiT”), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności wynikających m.in. z umowy
czytaj więcej
.

Czy zakup towarów handlowych może być udokumentowany paragonem fiskalnym?

Czy taki wydatek można ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

  Aby móc potrącić koszty, podatnik musi zgromadzić odpowiednie dowody ich poniesienia. Takimi dowodami będą faktury, podpisane umowy cywilnoprawne, listy płac oraz inne dowody księgowe, np. paragon fiskalny. W przypadku kosztów, których wpływ na przychody jest trudny do wykazania, podatnik oprócz dowodów księgowych powinien mieć przygotowane również inne dowody świadczące o związku danego wydatku z
czytaj więcej
.

Czy muszę zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości ?

Co to jest odpłatne zbycie nieruchomości ? Co to są wydatki na cele mieszkaniowe ? Ulga mieszkaniowa

    Nieruchomości są takim składnikiem naszego majątku przy którego sprzedaży, zamianie lub darowiźnie zadajemy sobie pytanie: Czy muszę zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości? Jeśli tak, to ile ?   Pytanie to pojawia się bardzo często z uwagi na znaczną wartość przedmiotu transakcji, ale również z powodu potencjalnie wysokich obciążeń podatkowych zbycia nieruchomości. Oczywiście każdy
czytaj więcej
SOŁTYSIK Sc. ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska SOŁTYSIK Sc. w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.