Wezwanie z Urzędu Skarbowego

do złożenia korekty zeznania podatkowego lub wyjaśnień

Jednym z obowiązków podatnika w ramach rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym jest terminowe i prawidłowe składanie deklaracji i zeznań podatkowych.Urzędnicy skarbowi mają jednak prawo sprawdzić, czy podatnik wykonuje swoje obowiązki prawidłowo w chwili wykrycia nieprawidłowości mogą wezwać podatnika do Urzędu Skarbowego celem złożenia wyjaśnień, przedłożenia odpowiednich dokumentów bądź dokonania korekty zeznania lub deklaracji.
czytaj więcej

Jak długo przechowywać dokumenty podatkowe

Przeczytaj, kiedy możesz zniszczyć ewidencje prowadzone dla potrzeb podatkowych i księgowych.

„Marcin, jakie dokumenty mogę już zniszczyć?” – to pytanie słyszę dwa razy w roku: na początku roku oraz w terminie sporządzania rozliczeń rocznych. Nie tylko osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, posiadają dokumenty podatkowe. Jeśli pracujesz na etacie lub świadczysz pracę np. na podstawie umowy-zlecenia, to w myśl zasady „pracujesz, zarabiasz, płacisz podatki” na pewne masz
czytaj więcej

Kiedy złożyć PIT za 2019 rok ?

Wszystkie zeznania PIT za 2019 rok składasz od 15 lutego 2020 r

  Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 – możesz to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r   Zmianie ulega również termin składania PIT-28 za 2019 rok możesz go złożyć od 15 lutego do 2 marca 2020r. Wszystkie zeznania PIT za 2019 rok składasz od 15 lutego
czytaj więcej
SOŁTYSIK Sc. ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska SOŁTYSIK Sc. w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.