Czym jest oszustwo podatkowe

Przedsiębiorco, czy wiesz, jak chronić się przed nieświadomym wciągnięciem w „karuzelowy wir” i jak zachować należytą staranność w działalności gospodarczej?

Wielokrotnie w mediach można usłyszeć informację, że:
„KAS wykryła oszustwa podatkowe w firmie X. Nielegalny proceder naraził Skarb Państwa na wielomilionowe straty, a właścicielowi firmy grozi wyrok do trzech lat więzienia”.

W przekazach medialnych padają takie określenia jak: oszustwo podatkowe, karuzela podatkowa, brak dochowania należytej staranności, bezpieczna transakcja, dobra wiara.
 

 

Czym jest oszustwo podatkowe

Oszustwo podatkowe to uniknięcie opodatkowania lub zmniejszenie jego wysokości.
Trzeba pamiętać, że to przede wszystkim działanie umyślne, a nie nieumyślny błąd, który może się zdarzyć każdej osobie, zwłaszcza prowadzącej działalność gospodarczą.
Za oszustwami najczęściej stoją dobrze zorganizowane grupy przestępcze, które tworzą rozbudowane sieci powiązań gospodarczych i osobowych.
 

 
Poprzez wykorzystanie legalnie działających podmiotów przestępcy dążą do uwiarygodnienia swojej działalności i utrudniają odkrycie oszustwa.
Kiedy osiągną swój cel – wyłudzenie pieniędzy z budżetu państwa – zwykle szybko znikają z rynku.
Kiedy przestępstwo podatkowe jest wykrywane, okazuje się, że zyski z działalności zabrali przestępcy, natomiast osoba wciągnięta w nielegalną działalność zostaje z długiem wobec Skarbu Państwa. W skrajnych przypadkach może ponosić odpowiedzialność karną za wyłudzanie podatków. Za udział w procederze grozi grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności.
 

Jak uniknąć oszustwa podatkowego

Jednym ze sposobów ochrony przed nieświadomym wciągnięciem w „karuzelowy wir” jest dochowanie należytej staranności w kontaktach biznesowych.
 

 

 

Kiedy i jak dochować należytej staranności

Jeśli rozpoczynasz współpracę z:
nowym kontrahentem
lub
kontrahentem, z którym zawierałeś już wcześniej transakcje, ale nowe transakcje będą dotyczyć towarów nieobjętych dotychczas branżą lub profilem działalności kontrahenta i których dotychczas od niego nie kupowałeś.

W takim przypadku potwierdź:
• w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), że kontrahent jest w nim zarejestrowany – o ile rejestracja w KRS lub CEIDG jest wymagana w przypadku kontrahenta,
• czy kontrahent w momencie transakcji jest wpisany do prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Wykazu podatników VAT, w którym znajdziesz informację, czy:
o kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny albo zwolniony, czy został przywrócony do rejestru VAT,
o kontrahent został wykreślony jako podatnik VAT lub nie został zarejestrowany,
• czy kontrahent posiada lub – na twoje żądanie – przedstawił wymagane koncesje i zezwolenia dotyczące towarów, które są przedmiotem planowanych transakcji,
• umocowanie osób reprezentujących kontrahenta lub pełnomocnictw udzielonych przez te osoby (np. zweryfikuj umocowanie osób upoważnionych do udzielenia pełnomocnictw w imieniu kontrahenta na podstawie danych z KRS lub CEIDG).

 

Jakie okoliczności powinny wzbudzić twoje wątpliwości?

Jeśli twój kontrahent bez ekonomicznego uzasadnienia zmienia dotychczasowe zasady waszej współpracy, powinno to wzbudzić twoje wątpliwości.
Na zakończenie kilka przykładów transakcji, na które należy zwrócić uwagę, aby zachować należytą staranność.
Przedstawiona lista nie ma charakteru zamkniętego, ponieważ w praktyce życia gospodarczego mogą wystąpić inne sytuacje wskazujące na ryzyko udziału w oszustwie.

Przykłady:

 
Jeśli uważasz, że ten wpis uzupełnił twoją wiedzę i że może przydać się także twoim znajomym, to podziel się nim na Facebooku, Twitterze, e-mailem lub w inny dowolny sposób.

Zachęcam do zostawienia komentarza.
 


Kategorie: oszustwo podatkowe,podatek VATTagi: ,,,,


SOŁTYSIK Sc. ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska SOŁTYSIK Sc. w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.