Jak długo przechowywać dokumenty podatkowe

Przeczytaj, kiedy możesz zniszczyć ewidencje prowadzone dla potrzeb podatkowych i księgowych.

 
Szybka odpowiedź: 5 lat, ale w zasadzie to 6 lat.
 

To w końcu ile?

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej dokumenty, które stanowiły podstawę rozliczenia podatku, można zniszczyć po 5 latach, ale ten termin liczysz od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

To oznacza, że dokumenty podatkowe musisz przechowywać 6 lat.

Oto przykład:
 

 
Powyższe zasady stosuje się również do ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem.

Księgi podatkowe to księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia do celów podatkowych zobowiązani są podatnicy lub płatnicy.

Dla celów podatkowych należy je przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
 

Co z dokumentami dotyczącymi straty?

Jeśli prowadzisz firmę, to powyższe zasady stosujesz również w odniesieniu do dokumentów dotyczących rozliczenia podatku dochodowego za rok zamknięty stratą odliczoną w kolejnych latach podatkowych.
Dokumenty dotyczące straty należy więc przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok, w którym została ona poniesiona. Jest to zasadniczo 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostało złożone zeznanie podatkowe wykazujące stratę.
 

Ważne

Nie ma znaczenia, czy zostanie ona rozliczona w następnych okresach rozliczeniowych, czy nie. Nie wolno różnicować zasad przedawnienia wyników rozliczeń w podatku dochodowym w zależności od tego, czy wystąpi zobowiązanie podatkowe, dochód zwolniony z podatku czy strata.
Jeśli podatnik z przykładu wykazał stratę z działalności gospodarczej w rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2014, to dokumenty dotyczące straty musi przechowywać do końca 2020 roku.
 

Jak od każdej zasady są wyjątki.

Niekiedy dokumenty podatkowe trzeba zachować dłużej niż wspomniane 5 lat. Dłuższy okres archiwizacji mogą przewidywać poszczególne ustawy. Do takich wyjątków można zaliczyć przedsiębiorców korzystających z przepisów ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Są oni zobowiązani przechowywać księgi podatkowe i dokumenty związane z ich prowadzeniem do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących zwrotu pomocy publicznej. Roszczenia te przedawniają się po 10 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym skorzystano z pomocy.
 

PAMIĘTAJ

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej dokumenty, które stanowiły podstawę rozliczenia podatku, można zniszczyć po 5 latach, ale termin ten liczysz od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 

To oznacza, że dokumenty podatkowe musisz przechowywać 6 lat.

 
Zachęcam do zostawienia komentarza.
 


Kategorie: terminy podatkoweTagi: ,


SOŁTYSIK Sc. ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska SOŁTYSIK Sc. w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.