Moment zaliczenia w koszty wynagrodzeń z umowy zlecenia

Przepisy podatkowe wyznaczają specjalny moment zaliczania wynagrodzeń do kosztów podatkowych.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o PDOF („PIT”) i art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o PDOP („CiT”), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności wynikających m.in. z umowy o pracę czy z umowy zlecenia albo o dzieło.

Tym samym w przypadku wynagrodzeń nie ma zastosowania generalna zasada ujmowania kosztów bezpośrednio związanych z przychodem z chwilą uzyskania przychodu, którego te koszty dotyczą.

W związku z powyższym również wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę zlecenia, które jest zaliczane do kosztów bezpośrednio związanych z przychodem, powinno stanowić koszty podatkowe z chwilą wypłaty albo postawienia do dyspozycji – a więc nie z chwilą uzyskania przychodu, którego to wynagrodzenie dotyczy.


Kategorie: koszty podatkowe


SOŁTYSIK Sc. ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska SOŁTYSIK Sc. w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.