MARCINSOLTYSIK.COM

"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć jest podatek dochodowy..." - Albert Einstein. Prowadząc niniejszego bloga chciałbym pomóc czytelnikom zrozumiec podatki nie tylko dochodowe. Przyjemnej lektury , dr Marcin Sołtysik.

Kiedy złożyć PIT za 2019 rok ?

Wszystkie zeznania PIT za 2019 rok składasz od 15 lutego 2020 r

  Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 – możesz to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r   Zmianie ulega również termin składania PIT-28 za 2019 rok możesz go złożyć od 15 lutego do 2 marca 2020r. Wszystkie zeznania PIT za 2019 rok składasz od 15 lutego
czytaj więcej
.

Moment zaliczenia w koszty wynagrodzeń z umowy zlecenia

Przepisy podatkowe wyznaczają specjalny moment zaliczania wynagrodzeń do kosztów podatkowych. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o PDOF („PIT”) i art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o PDOP („CiT”), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności wynikających m.in. z umowy
czytaj więcej

Jednolity Plik Kontrolny JPK

od roku 2018 dla wszystkich firm najważniejsze zagadnienia

Mikroprzedsiębiorco! Nowy obowiązek przesyłania JPK dotyczy cię,jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklarację VAT-7 lub VAT-7K oraz:   twoje obroty nie przekroczyły 2 mln euro lub suma aktywów bilansu nie przekroczyła 2 mln euro; zatrudniasz mniej niż 10 osób.    Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy dołączą do grona firm, które mają obowiązek prowadzenia elektronicznej
czytaj więcej
.

Zwolnienia podmiotowe z VAT, zasady powrotu do zwolnienia z VAT.

Czy powrót do zwolnienia z VAT jest możliwy w trakcie roku?

Podatnik może ponownie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT z początkiem dowolnego miesiąca następującego po wyznaczonym w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT terminie. Zwolnienia podmiotowe z VAT Podmiotowe zwolnienie z podatku VAT, określone w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przysługuje tzw.
czytaj więcej
.

Bardzo rygorystyczny wyrok NSA zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej

obliczanie 3-letniego okresu jej używania

    Zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących m.in. w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania. zdaniem WSA i NSA „nie ma znaczenia fakt zawieszenia przez podatnika działalności gospodarczej, skoro
czytaj więcej
.

Czy zakup towarów handlowych może być udokumentowany paragonem fiskalnym?

Czy taki wydatek można ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

  Aby móc potrącić koszty, podatnik musi zgromadzić odpowiednie dowody ich poniesienia. Takimi dowodami będą faktury, podpisane umowy cywilnoprawne, listy płac oraz inne dowody księgowe, np. paragon fiskalny. W przypadku kosztów, których wpływ na przychody jest trudny do wykazania, podatnik oprócz dowodów księgowych powinien mieć przygotowane również inne dowody świadczące o związku danego wydatku z
czytaj więcej
.

Czy zostawiłeś paragon fiskalny ?

może on zostać wykorzystany w działaniach „szarej strefy podatkowej”

    W ostatni weekend, gdy tankowałem samochód z moją córką, jej zainteresowanie zwróciła przezroczysta skrzynka przy kasie wypełniona przedartymi paragonami. – Tata, a co to, a po co, a w ogóle co to jest to „Podatkowe Fair Play”? Jeśli jesteś ciekawy, dlaczego na stacjach PKN Orlen zostały zainstalowane przezroczyste skrzynki i w jaki sposób
czytaj więcej
.

Zasady wydawania paragonów fiskalnych w branży gastronomicznej

jakie konsekwencje grożą za niestosowanie się do przepisów prawa

  Czy wiesz, jakie są zasady wydawania paragonów fiskalnych w branży gastronomicznej oraz jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy i jego pracownikach? Czy wiesz, jakie konsekwencje grożą za niestosowanie się do przepisów prawa? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w niniejszym tekście. Zapraszam do lektury. Jedną z metod walki z oszustwami podatkowymi oraz o uszczelnianie ściągalności podatku
czytaj więcej
SOŁTYSIK Sc. ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska SOŁTYSIK Sc. w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.