Paragony fiskalne nie będą uznawane za faktury

Czy Minister Finansów uwzględni postulaty podatników ?

W szybkim trybie Ministerstwo Finansów zakończyło konsultacje podatkowe dotyczące faktur uproszczonych.

 • W wyniku konsultacji podatkowych podjęto decyzje o nieprocedowaniu zmian w fakturach uproszonych.
 • W tym zakresie stosować należy wytyczne sformułowane w objaśnieniach podatkowych z 16 października 2020 r.

Konsultacje podatkowe dotyczące ewentualnych zmian w zakresie uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone były efektem dialogu z biznesem i wyjściem naprzeciw postulatom zgłaszanym przez organizacje branżowe.

W Ministerstwie Finansów trwają prace legislacyjne, które pozwolą podatnikom na niewykazywanie odrębnie w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) podstawy opodatkowania i podatku należnego, wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone do 30 czerwca 2021r.

W związku z opublikowanym komunikatem, warto przypomnieć jak jest obecnie z tymi fakturami uproszczonymi i paragonami do 450 zł.

Faktura uproszczona

W przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł (albo 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro),

to zgodnie z obowiązującym art. 106e ust. 5 pkt. 3 ustawy o VAT,

faktura może nie zawierać takich danych, jak:

 • imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług oraz jego adres,
 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawka podatku,
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku

pod warunkiem, że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.
Faktura taka musi jednak zawierać numer NIP nabywca.
Jest to tzw. faktura uproszczona.

Paragon fiskalny do kwoty 450 zł (100 euro) = faktura uproszczona.

Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi z 16 października 2020 r. pt. „Paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone” Ministerstwo Finansów wskazuje, że:

paragon fiskalny do kwoty 450 zł (100 euro), który zawiera NIP nabywcy uznawany jest za fakturę uproszczoną.

Tym samym:

 • w przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym NIP nabywcy, który stanowi w istocie fakturę uproszczoną, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży kolejnej faktury (jeżeli nabywca chce otrzymać w tej sytuacji fakturę standardową, wówczas powinien wyrazić swoje żądanie zanim sprzedawca zafiskalizuje sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej – w takim przypadku sprzedawca nie powinien ujmować sprzedaży w kasie rejestrującej, tylko powinien wystawić nabywcy fakturę standardową, według przepisów dotyczących wystawiania faktur),
 • brak jest możliwości wystawiania faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone,
 • od 1 stycznia 2021 r. podatnicy będą mieli obowiązek odrębnego wykazywania w nowym JPK_VAT paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone.

Kategorie: kasa fiskalna,koszty podatkowe,podatek VAT


SOŁTYSIK Sc. ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska SOŁTYSIK Sc. w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.