Reklama czy reprezentacja?

Czy dany wydatek jest reklamą czy reprezentacją?

Od wielu lat toczy się w tej kwestii spór między podatnikami a organami podatkowymi. Tym samym zagadnienie to nie jest obce w środowisku doradców podatkowych oraz księgowych.

 

Czy dany wydatek jest reklamą czy reprezentacją?

W tym miejscu trzeba wyraźnie wskazać, że w ustawach o podatku dochodowym (CIT, PIT) nie zawarto definicji reklamy ani reprezentacji na potrzeby ww. przepisów.

 

Dlaczego tak ważne jest, by wiedzieć, czym jest reklama, a czym reprezentacja?

Wyjaśnienie tego problemu jest niezwykle istotne, gdyż wydatki na reklamę mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, natomiast wydatki na reprezentację nie stanowią takich kosztów (na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOP i art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PDOF).

 

Reklama a reprezentacja w praktyce

Z uwagi na brak definicji podatkowych należy szukać rozwiązań m.in. w definicjach słownikowych, ale również w codziennej praktyce gospodarczej i zwyczajach. Jednym z narzędzi w rozstrzyganiu problemów natury podatkowej mogą być indywidualne interpretacje podatkowe.

W interpretacji indywidualnej nr 0114-KDIP2-1.4010.37.2020.4.KS z 30 kwietnia 2020 r. Dyrektor KIS wskazał, że:

 

W związku z powyższym i w ramach praktyki gospodarczej generalnie uznać można, że:

 

  • reklama to działania podmiotu gospodarczego, których celem jest kształtowanie popytu na dane towary, usługi lub markę poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do nabywania towarów i usług tego podmiotu gospodarczego; reklama może być realizowana za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym poprzez prezentowanie danego towaru lub danej usługi, ich cech jakościowych, użytkowych, zalet technicznych, a także poprzez rozpowszechnianie logo firmy; można rozróżnić reklamę towaru/usługi, reklamę marki oraz reklamę samej firmy (przedsiębiorcy);
  •  
  • reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika, by ułatwić zawarcie umowy lub stworzyć korzystne warunki dla jej zawarcia; wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku oraz uwypuklenia swojej zasobności i swojego profesjonalizmu; kwestie wystawności, okazałości czy ponadprzeciętności nie mają tu żadnego znaczenia.

 

Jeśli uważasz, że ten wpis uzupełnił twoją wiedzę i że może przydać się także twoim znajomym, to podziel się nim na Facebooku, Twitterze, e-mailem lub w inny dowolny sposób.

Zachęcam do zostawienia komentarza.
 


Kategorie: koszty podatkoweTagi: ,,


SOŁTYSIK Sc. ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska SOŁTYSIK Sc. w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.