Jednolity Plik Kontrolny JPK

od roku 2018 dla wszystkich firm najważniejsze zagadnienia

Mikroprzedsiębiorco! Nowy obowiązek przesyłania JPK dotyczy cię,jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklarację VAT-7 lub VAT-7K oraz:   twoje obroty nie przekroczyły 2 mln euro lub suma aktywów bilansu nie przekroczyła 2 mln euro; zatrudniasz mniej niż 10 osób.    Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy dołączą do grona firm, które mają obowiązek prowadzenia elektronicznej
czytaj więcej
SOŁTYSIK Sc. ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska SOŁTYSIK Sc. w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.