.

Sankcje za brak kasy fiskalnej.

Jakie są kary za niedopełnienie obowiązku instalacji kasy rejestrującej?

W poprzednich wpisach na temat kas fiskalnych mogłeś, czytelniku, przeczytać o rodzaju i zakresie zwolnień, a także o uldze na zakup kasy fiskalnej. Tym razem zajmę się sankcjami, jakie grożą za naruszenie obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zapraszam do lektury. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz
czytaj więcej
SOŁTYSIK Sc. ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska SOŁTYSIK Sc. w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.