Zasady wydawania paragonów fiskalnych w branży gastronomicznej

jakie konsekwencje grożą za niestosowanie się do przepisów prawa

 

Czy wiesz, jakie są zasady wydawania paragonów fiskalnych w branży gastronomicznej oraz jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy i jego pracownikach?

Czy wiesz, jakie konsekwencje grożą za niestosowanie się do przepisów prawa?
Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w niniejszym tekście.

Zapraszam do lektury.

Jedną z metod walki z oszustwami podatkowymi oraz o uszczelnianie ściągalności podatku VAT, jaką prowadzi Ministerstwo Finansów, są medialne akcje informacyjne. Do najbardziej znanych należała kampania medialna „Weź paragon”, której towarzyszyła loteria paragonowa.

Obecnie Ministerstwo Finansów publikuje komunikaty na swojej stronie. Jednym z nich jest ostrzeżenie przed konsekwencjami wydawania tzw. rachunku lub paragonu kelnerskiego zamiast paragonu fiskalnego.

 

Wydanie klientowi paragonu z kasy fiskalnej jest obowiązkiem

 

W przypadku świadczenia usług gastronomicznych osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej istnieje obowiązek zewidencjonowania tych usług na kasie fiskalnej.
Placówki gastronomiczne mają obowiązek stosowania kas fiskalnych po przekroczeniu limitu obrotu, który wynosi 20 000 zł rocznie.

Kelner obsługujący klienta, któremu świadczona jest usługa gastronomiczna, powinien zarejestrować na kasie fiskalnej dokonaną sprzedaż, wydrukować paragon fiskalny i wydać go klientowi. Wydanie paragonu jest obowiązkiem kelnera i nie jest uzależnione od prośby klienta ani od tego, czy klient podejdzie odebrać paragon. Paragon ma być klientowi wręczony, a więc w szczególności przyniesiony do stolika, przy którym siedzi.

Niestety często zdarza się, że niektórzy podatnicy nie stosują się do tych obowiązków. Zauważalna jest praktyka wydawania klientom tzw. rachunku lub paragonu kelnerskiego zamiast paragonu fiskalnego. Rachunek kelnerski może mieć postać dokumentu wypisanego odręcznie, na bloczku oznaczonym jako np. „pokwitowanie wpłaty”. Może to być również dokument, który z wyglądu przypomina paragon fiskalny, ale nim nie jest, jeżeli nie pochodzi z wydruku z kasy fiskalnej.

Taka praktyka jest niezgodna z przepisami i może rodzić negatywne konsekwencje zarówno dla przedsiębiorcy (właściciela restauracji), jak i kierownika zmiany oraz kelnera, który nie rejestruje transakcji za pomocą kasy fiskalnej.

Rachunek lub paragon kelnerski może służyć wyłącznie do rozliczeń pracodawcy z pracownikami, w żaden sposób nie może zastępować paragonu fiskalnego. Jeśli w ślad za paragonem kelnerskim nie zostanie wydany klientowi paragon fiskalny, dla fiskusa oznacza to, że transakcja prawdopodobnie nie została zarejestrowana na kasie fiskalnej.

Brak rejestracji transakcji za pomocą kasy fiskalnej zazwyczaj oznacza, że usługa została wykonana w tzw. szarej strefie – a więc podatki nie trafiły do budżetu. Wydanie rachunku lub paragonu kelnerskiego zamiast paragonu fiskalnego świadczyć może o ukrywaniu prawdziwych obrotów przedsiębiorcy.

 

Dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej – konsekwencje karnoskarbowe

 

Dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej lub niewydanie paragonu dokumentującego tę sprzedaż wiąże się z odpowiedzialnością karną skarbową. Mandatem karnym nakładana jest kara grzywny za wykroczenia skarbowe w granicach od 200 do 4000 zł.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego:

 • Art. 62
 • § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.
  § 4. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.

 • Art. 84
 • § 1. Kto, nie dopełniając obowiązku nadzoru nad przestrzeganiem reguł obowiązujących w działalności danego przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej, dopuszcza, chociażby nieumyślnie, do popełnienia czynu zabronionego określonego w tym rozdziale, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

  Z powyższych przepisów wynika, że odpowiedzialność karnoskarbowa może dotykać każdej osoby odpowiedzialnej za ewidencjonowanie transakcji, a więc zarówno kelnera, kierownika zmiany, jak i właściciela, który nie dopełnił obowiązku nadzoru nad zatrudnionym personelem i dopuścił do naruszenia przepisów.

   

  Branża gastronomiczna zidentyfikowana przez organy podatkowe jako branża z najwyższym stopniem ryzyka działalności w szarej strefie

   

  Za pośrednictwem takiego komunikatu Ministerstwo Finansów apeluje do podatników oraz ich pracowników o zaprzestanie praktyk wydawania klientom tzw. rachunku lub paragonu kelnerskiego zamiast paragonu fiskalnego. Ministerstwo ostrzega przy tym, że prawdopodobieństwo kontroli prawidłowości fiskalizacji obrotu w tej branży jest bardzo duże.

   

  Rejestracja sprzedaży na kasie fiskalnej – instrukcja

   

  W celu uniknięcia podejrzeń o działanie w szarej strefie i kontroli prawidłowości fiskalizacji obrotu, a także zapobiegnięcia konsekwencjom karnoskarbowym warto w prowadzonej działalności gospodarczej zastosować poniższe wytyczne:

  1. Zawsze pamiętaj o zarejestrowaniu sprzedaży na kasie fiskalnej dla udokumentowania transakcji. Nie ma znaczenia, czy klient płaci kartą, czy gotówką.
  2. Po zewidencjonowaniu sprzedaży na kasie wydrukuj paragon fiskalny i wydaj go klientowi.
  3. Nie czekaj, aż klient poprosi cię o paragon. To ty masz obowiązek wydać go klientowi.
  4. Jeżeli klient płaci przy stoliku, zanieś mu paragon. Powinien go dostać, zanim zapłaci. W przeciwnym wypadku może wyjść z lokalu, zanim otrzyma paragon, a ty nie spełnisz swojego obowiązku.
  5. Pamiętaj, że rachunek kelnerski nie zastępuje paragonu! Możesz go wręczyć klientowi razem z paragonem, nigdy zamiast niego.
  6. Urząd skarbowy ma prawo skontrolować ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej.
  7. Jeśli nie wydajesz paragonów lub nie rejestrujesz sprzedaży na kasie fiskalnej, możesz zostać ukarany mandatem.
  8. Nierejestrowanie transakcji na kasie fiskalnej to unikanie płacenia podatków!

   
  Jeśli uważasz, że ten wpis uzupełnił twoją wiedzę i że może przydać się także twoim znajomym, to podziel się nim na Facebooku, Twitterze, e-mailem lub w inny dowolny sposób. Zachęcam również do zostawienia komentarza.
   

  podstawa prawna: art. 62 i art. 84 ustawy z dnia 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy

   

   

   


  Kategorie: działalność gospodarcza,kasa fiskalna,kontrola podatkowaTagi: ,,,,


  SOŁTYSIK Sc. ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska SOŁTYSIK Sc. w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.